Du er landet her fordi du er erhvervskunde hos Saxo.com, og fordi du køber e- og lydbøger.

Saxo Access er en ny og nem måde at købe digitale bøger til virksomheder på. Køber du e- eller lydbøger til flere, kan du med Saxo Access blot indsætte e-mailadresser på dem, der skal modtage bøgerne, og vores system fordeler og sender dem for dig. 

Dine virksomhedsoplysninger hentes ikke automatisk fra Saxo.com, så for at komme i gang skal du oprette en Saxo Access-erhvervsbruger. 

gå til forsiden hvid