Palestina och USA-imperialismen (ebook) by Staffan Beckman
Staffan Beckman (author)

Palestina och USA-imperialismen ebook

37,09 DKK (incl. VAT 46,36 DKK)
I PALESTINA OCH USA-IMPERIALISMEN utvecklas resonemanget från Beckmans tidigare bok Palestina och Israel, som främst fokuserade på hur sionismen och Israel som stat förtrycker Palestina. Här breddas synfältet och de faktorer och maktapparater som är med och möjliggör det statliga förtrycket av Palestina. Som USA:s imperialistiska agenda som tar sig uttryck genom stödet till Israel, neokoloniala...
Ebook 37,09 DKK
Authors Staffan Beckman (author)
Publisher SAGA Egmont
Published 13 November 2020
Length 183 pages
Genres Geopolitics
Language Swedish
Format epub
DRM Watermarked
ISBN 9788726541816
I PALESTINA OCH USA-IMPERIALISMEN utvecklas resonemanget från Beckmans tidigare bok Palestina och Israel, som främst fokuserade på hur sionismen och Israel som stat förtrycker Palestina. Här breddas synfältet och de faktorer och maktapparater som är med och möjliggör det statliga förtrycket av Palestina. Som USA:s imperialistiska agenda som tar sig uttryck genom stödet till Israel, neokoloniala intressen från andra stater och de närliggande arabiska staterna som i varierande grad är delaktiga i att hålla nere Palestina. Publicerad 1969. Alice Staffan Beckman är författare och journalist. Jobbade för Svenska Dagbladet och Sveriges Radio mellan 1957-1965 och debuterade under den tiden som författare. Böckerna är ofta politiskt inriktade. Staffan Beckman har senare get ut under namnet Alice Staffan Beckman, men han ser sig som både han och hon.